Una marca directa i propera


Després de l’evolució tecnològica de l’empresa en els darrers 10 anys, de l’aposta per la millora de l’experiència de client i en plena transformació digital, Andorra Telecom llança la nova marca el 2019.

La nova marca aposta únicament per la denominació «Andorra Telecom» i elimina la resta de noms comercials que, tal com explica el director general de l’empresa, Jordi Nadal, poden provocar confusió: «Andorra Telecom situa a la perfecció la nostra activitat i el nostre origen, i funciona tant en l’àmbit local com en l’internacional».

El logotip ha estat objecte d’una transformació important que busca la màxima proximitat amb els usuaris. La substitució de les lletres majúscules per les minúscules transmet una imatge més planera i relaxada. El logotip incorpora també un nou element gràfic. Es tracta de quatre franges inspirades en la forma del país i de les muntanyes, un element que es visualitza en moviment constant i que posa en relleu l’adaptació al canvi de la companyia.

On no hi ha hagut canvis és en el color corporatiu. «El magenta ens identifica. L’usuari relaciona amb molta facilitat aquest color amb nosaltres. És un dels nostres actius de marca», manifesta Nadal. No obstant això, la paleta cromàtica s’enriqueix introduint-hi dos colors secundaris, com són el groc intens i el blau marí, per identificar aquelles campanyes i productes adreçats als particulars o les empreses, respectivament. «Així, disposem de més opcions que ens permeten segmentar la comunicació, però sense renunciar als trets que fan recognoscible l’empresa».

La versatilitat de la nova imatge d’Andorra Telecom permet una adaptació millor al format digital, ja no només a l’aplicació o l’entorn web, sinó també a les xarxes socials.

El nou projecte de marca inclou també el que tècnicament es coneix com el to de veu, o la manera en què ens adrecem als nostres usuaris, buscant un llenguatge directe i planer que connecti amb ells sense tecnicismes innecessaris.

El to de veu s’aplica en tots els canals que la companyia usa per comunicar-se amb el client, com són: l’agència comercial, l’atenció telefònica, les xarxes socials o els fullets.

L’objectiu que es persegueix és el de projectar-se com a marca innovadora, però essent capaços de parlar amb claredat al neòfit digital.