PresentacióL’any 2019 s’ha tancat amb uns resultats econòmics excel·lents i la posada en marxa de diverses novetats en productes i serveis destinades a millorar l’experiència de client.

Les xifres de l’exercici han millorat respecte al 2018 i el pressupost. L’increment de la facturació, sumada a la reducció de la despesa, han permès assolir un resultat d’explotació de 24,2 milions d’euros, un 1,9 % més que l’any precedent i un 25,2 % per sobre de les previsions.

La diferència entre els ingressos previstos i els finals s’ha de buscar en el bon comportament del negoci, l’esforç de reducció de la despesa corrent i el roaming IN, els ingressos derivats de la itinerància de turistes a Andorra. L’estratègia negociadora amb les operadores estrangeres, basada en l’establiment de tarifes planes, ha esmorteït la caiguda, que tan sols ha estat del 3,7 %. Els bons resultats han permès afrontar l’amortització d’inversions per un valor de 25,8 milions d’euros, un 13,7 % més que el 2018.

La reducció de les despeses de personal (5,7 %) i del capítol de reparacions i manteniment (14,5 %) són clau en la disminució de la despesa corrent, mentre que l’increment de la xifra de negoci es basa en el creixement de la telefonia mòbil (+5,5 %), Internet i la telefonia fixa (+1,8 %), i la interconnexió (+32,2 %).

El resultat d’explotació molt positiu es complementa amb la recuperació dels mercats financers i la venda de les accions de l’operadora de telecomunicacions espanyola Avatel. El resultat net s’ha situat en 33,6 milions d’euros, un cop ja descomptats els 4,5 milions transferits a la Fundació ActuaTech per finançar el programa de transformació digital del país.

L’experiència d’usuari preval en la política d’inversions. Si el 2017 es va renovar la xarxa de fibra òptica i el 2018 es va ampliar l’oferta de telefonia mòbil, el 2019 és l’any de la televisió per fibra òptica. El canvi de plataforma, els nous descodificadors i els comandaments Bluetooth permeten millorar la navegabilitat i ampliar l’oferta de canals amb consum a la carta dels darrers set dies, uns avenços molt ben acollits pels clients. La campanya de renovació s’ha iniciat el mes de maig, i en només nou mesos s’hi ha acollit pràcticament la totalitat dels usuaris.

La rebuda del nou servei d’alta velocitat d’Internet també ha estat excel·lent. L’actualització de la xarxa d’Internet ha permès incrementar l’amplada de banda i comercialitzar paquets a 700 Mbps, una nova oferta que en un any suma 2.300 clients, 1.300 dels quals són residencials.

Un altre projecte important és la nova plataforma Online Charging System, que dota Andorra Telecom de més flexibilitat en la telefonia mòbil per adaptar-se a les necessitats dels usuaris, establir sostres de consum o comercialitzar noves modalitats de prepagament.

Altres inversions s’han destinat a millorar la cobertura i la capacitat de la xarxa 4G en les localitzacions més saturades o a soterrar línies aèries. Un capítol a part mereix el desplegament als principals nuclis urbans de la xarxa d’internet de les coses (IoT, en el seu acrònim anglès) amb l’estàndard tecnològic LoRaWAN, que permet la connexió de dispositius amb una autonomia de fins a deu anys, una tecnologia que ofereix moltes possibilitats a empreses i administracions.

També hem impulsat un ajustament de les freqüències de la televisió digital terrestre (TDT), fruit de la imminent arribada de la tecnologia per a mòbils 5G. Els nostres tècnics duen a terme el canvi escalonat en els onze repetidors del país, una modificació que implica un petit ajustament en l’antena col·lectiva per resintonitzar quatre canals i poder rebre ATV en alta definició.

El 2019, Andorra Telecom ha afrontat un ambiciós projecte de transformació digital per preparar l’empresa i els treballadors per als reptes del futur i les noves maneres d’interactuar amb els usuaris. En total, s’han implementat 45 iniciatives, algunes de transversals i d’altres en àrees concretes. El projecte ha permès aplicar en el dia a dia les noves tendències, com les dades massives, les operacions intel·ligents o l’automatització, o les metodologies àgils de treball, per millorar l’eficiència i conèixer millor les necessitats dels clients.

Per mesurar-ne els resultats, s’ha pres com a base l’índex de maduresa digital elaborat pel TM Forum, una associació internacional que agrupa les principals empreses tecnològiques. L’any d’implementació hem aconseguit una millora de 25 punts percentuals, passant del 37 % de grau de maduresa digital al 62 %.

El projecte de transformació digital enllaça amb les polítiques de responsabilitat pública. Andorra Telecom, amb vocació de ser actor principal de la digitalització del país, col·labora amb els sectors públic i privat donant suport a projectes transformadors i acompanyant el teixit productiu.

Una altra de les iniciatives transversals és el llançament de la nova marca, que potencia «Andorra Telecom» com a denominació única. El projecte va més enllà d’un simple canvi de disseny i abraça el catàleg de productes i orienta la comunicació cap a la màxima proximitat amb els usuaris.

Des de l’òptica de la diversificació, la gran operació ha estat la venda del 37 % de la companyia Avatel & Wikiker Telecom, SL per un import de 32 milions d’euros. L’entrada en el capital de l’empresa, amb forta implantació a Màlaga, Alacant i Cadis, s’havia produït el novembre del 2017 a un preu de 16 milions d’euros. Durant els dos anys que Andorra Telecom n’ha estat el soci de referència, l’operadora ha passat de 22.000 a 100.000 clients i ha crescut cap a altres províncies espanyoles.

La diversificació va lligada a l’acompanyament tecnològic de les empreses. La companyia potencia serveis professionals destinats a la seguretat de la informació o l’automatització de processos a través de la robotització. El NIU, el nostre viver d’empreses, continua afavorint la innovació a escala interna i internacional, amb acords amb Alastria, el gran consorci espanyol de cadena de blocs, i l’acceleradora de Silicon Valley, ProteumX.

Andorra Telecom manté l’aposta per esdeveniments com la Jornada Empresa, el Saló del Videojoc, les competicions de robòtica o els afterworks de nova creació. El patrocini esportiu i cultural (MoraBanc Andorra, Museu Carmen Thyssen, campionats internacionals d’esquí, trial o bicicleta de muntanya) s’amplia amb l’Espai Columba, un equipament que acull els frescos de Santa Coloma, assumint la vessant més tecnològica amb un videomosaic de 20 m2 i pantalles interactives.