Estats financers

NOTA 18IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCIS

La composició de l'import net de la xifra de negocis corresponent a l’exercici 2019 i 2018 és la següent:

(Euros) 31/12/19 31/12/18
FACTURACIÓ A CLIENTS
FIX 29.401.103 28.201.243
MÒBIL 21.729.977 20.596.053
SOLUCIONS EMPRESA 3.215.137 3.057.257
SERVEIS PÚBLICS 643.129 565.372
INSTITUCIONAL 555.916 546.567
ALTRES 14.562 27.867
DIVERSIFICACIÓ 328.119 739.455
TOTAL FACTURACIÓ CLIENTS 55.887.942 54.333.815
FACTURACIÓ A OPERADORS
Roaming in 30.544.590 31.704.369
Altres serveis interconexió 2.164.934 1.637.549
TOTAL FACTURACIÓ OPERADORS 32.709.525 33.341.918
IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCI 88.597.467 87.675.733

La Societat disposa de contractes amb els operadors, que regulen les condicions econòmiques i tècniques de la prestació de serveis. Els acords d’itinerància internacional (Roaming) entre la Societat i els operadors de l’associació GSM, estan basats en l’acord estàndard (MoU) proposat per la GSM Association. El preus aplicats corresponen als pactats en els contractes.