EmpresesTelefonia


Amb l’objectiu de facilitar encara més la usabilitat i la simplicitat en l’ús de la solució, hem incorporat noves funcionalitats com l’indicador d’estat d’extensió, que permet saber si un usuari està parlant per telèfon i si pot atendre trucades, o el call-center, que possibilita gestionar múltiples números d’entrada des d’un mateix terminal, generar trucades sortints identificant-se amb el número del negoci o del departament o configurar una gestió de cues professional amb musica d’espera i locucions.

Igualment, hem renovat i ampliat l’oferta de terminals, i hem apostat per dispositius d’un dels principals actors del sector, el fabricant Yealink. Aquests terminals destaquen per la seva qualitat, fiabilitat, facilitat d’us i compatibilitat amb la nostra plataforma de serveis.
Connectivitat


Andorra Telecom engega un projecte de revisió de les seves solucions dirigides a les empreses dins de l’objectiu continu de millora de l’oferta empresarial. La connectivitat a Internet privada amb fibra òptica, servei bàsic de l’oferta, oferirà notables millores l’any vinent, més opcions disponibles (internet fins a 1 Gbps). El nou catàleg oferirà serveis  amb més prestacions sense augment de preu i també solucions de Wi-Fi professional que completen el catàleg de productes d’empresa.Emmagatzematge de dades


Serveis cloud

Durant el 2019, els serveis cloud d’Andorra Telecom s’han consolidat amb la captació de diversos clients tant de caire públic com privat. Els serveis amb més demanda són:

  • Salvaguarda de dades al cloud per part d’empreses que disposen d’una infraestructura local i que volen externalitzar una de les seves còpies de seguretat per estar protegits en cas de desastre a les oficines.
  • El servei d’infraestructura virtual al cloud. Aquest permet a les empreses desplegar aplicacions informàtiques al cloud sense necessitat d’inversió i amb un marge de temps molt reduït.

Data center

Durant el 2019 s’inicia el trasllat dels clients ubicats al data center d’Arans cap a la nova infraestructura de la Massana. Les instal·lacions de la Massana ofereixen moltes més prestacions pel que fa a seguretat i redundància de serveis, així com un millor servei de continuïtat de negoci per a les empreses que s’hi allotgin.
Internet de les coses


Sensors intel·ligents

A través d’Internet de les coses (IoT en anglès), els sensors intel·ligents permeten a les empreses gestionar de manera remota els dispositius connectats, optimitzar els costos, millorar l’experiència de l’usuari i automatitzar els processos.

Andorra Telecom ha dissenyat tres solucions per donar resposta a les necessitats dels clients. El control de la qualitat de l’aire permet monitoritzar espais tancats per garantir un ambient de treball agradable i saludable. L’anàlisi de temperatura i humitat s’aplica també en interiors i va orientada en la mateixa línea per garantir el benestar dels treballadors. Finalment, la mesura de nivell permet disposar remotament d’informació relativa al volum de gasoil, aigua o qualsevol tipus de líquid dins d’una cisterna.

El servei inclou el disseny i la implementació personalitzada del projecte amb visualització en temps real de la informació dels sensors, emmagatzematge, generació d’informes i alarmes per optimitzar els recursos disponibles. La solució a mida d’Andorra Telecom inclou la planificació, la tria de la xarxa més adequada (2G, 3G, 4G o LoRa), la selecció i instal·lació dels sensors i l’accés a la plataforma multiusuari de gestió.

 

Gestió de flotes


El servei de Gestió de flotes és una solució de dispositius connectats o Internet de les coses pensat per gestionar la flota de vehicles d’una empresa i fer-ne un seguiment en temps real.

Aquest servei permet controlar la ubicació de cada vehicle a través de GPS sobre un mapa, recopilar dades històriques per analitzar comportaments i generar alertes, definir rutes, planificar els manteniments i veure els estats en temps real del vehicle.

Per tal de donar un nou impuls a aquest producte comercialitzat des de l’any 2015, Andorra Telecom ha endegat un projecte d’evolució/substitució de l’actual plataforma per garantir la competitivitat i la millora continua de la solució. Aquesta nova plataforma estarà disponible al llarg del primer trimestre de 2020.
Serveis SMS


Els serveis SMS segueixen essent una eina important difícil de reemplaçar per altres solucions de missatgeria, per diferents motius:

  • Els missatges SMS gaudeixen en primer lloc d’una taxa d’obertura de més d’un 90 %.
  • Són una bona eina per mantenir una comunicació gairebé instantània.
  • La comunicació SMS no coneix l’spam (correu brossa).

Andorra Telecom disposa de dos tipus de solucions. El servei SMS directe és una solució dirigida a empreses que permet enviar missatges curts SMS de forma individual o bé en grup per informar d’un esdeveniment important, d’una comunicació comercial o de qualsevol tipus de notificació, de manera senzilla a través d’una plataforma web. El servei SMS prèmium és un servei que permet generar ingressos mitjançant la recepció de SMS amb sobrecost i molt utilitzat com a eina per recaptar donatius o aportacions a través de la seva modalitat de SMS solidari.

El 2019 es van enviar a través d’aquests serveis més de 2.250.200 de SMS.
Publicitat


Andorra Telecom disposa de la Guia de telèfons d’Andorra – Pàgines grogues, el directori d’empreses més complet i actualitzat del Principat d’Andorra. El tiratge de la guia va ser de 30.000 exemplars el 2019. Les empreses poden anunciar-se a través de la publicació d’anuncis o insercions publicitàries classificades alfabèticament per activitats comercials.

Tots els negocis presents a la Guia s’inclouen en el servei d’informació nacional 111, un telèfon en què es poden consultar les dades de les empreses anunciades. El directori de la guia també està disponible en suport digital a través del lloc web laguia.ad, en què també es poden realitzar consultes d’empreses i de particulars. El servei d’informació nacional 111 rep mes de 250.000 trucades l’any.
Andorra Wi-Fi


La xarxa Andorra Wi-Fi garanteix la connectivitat gratuïta a les principals avingudes comercials i als nuclis amb més concentració turística de les parròquies del país. El desplegament en un total de 40 zones entre carrers, places i equipaments assegura la cobertura en indrets cèntrics i comercials.

La xarxa es va instal·lar inicialment a l’eix comercial de les avingudes Meritxell i Carlemany, i s’ha ampliat de manera progressiva a la resta del territori.

Aquesta infraestructura disposa d’un elevat nombre d’usuaris, majoritàriament turistes. Així, el servei ha esdevingut una alternativa molt interessant per impactar publicitàriament els visitants que s’hi connecten.

El 2019 es van connectar a Andorra Wi-Fi un total de 224.839 usuaris, dels quals el 91,7 % van ser visitants: els espanyols (60 %) encapçalen el rànquing, per davant dels francesos (7,3 %), els russos (4,3 %), els britànics (3 %) i els portuguesos (2,3 %), entre d’altres.

Pel que fa a l’edat, el gruix dels usuaris (un 60 %) se situa entre els 19 i els 38 anys, mentre que el 27 % té entre 39 i 58 anys.Serveis de seguretat


En l’exercici 2019, Andorra Telecom continua el seu camí de consolidació com a proveïdor de serveis de seguretat per a les empreses, tant del sector públic com del privat, en un moment en què s’agafa consciència de la necessitat de garantir la seguretat de la informació. La gamma de productes i serveis d’Andorra Telecom que oferim converteix la companyia en el soci ideal per a les empreses del país.
 
L’oferta s’estructura en tres eixos: serveis professionals, productes i equipament. Els serveis professionals inclouen tasques de consultoria i auditoria de seguretat, com per exemple les sessions de conscienciació, els tests de penetració i el suport en compliment normatiu en seguretat de la informació.
 
Des del punt de vista de productes i serveis, el 2019 ha estat un any de consolidació i evolució de la cartera de serveis de seguretat de la informació d’Andorra Telecom.